Limburg

Top trimmers
Deze trimmers hebben dit jaar bijscholing gevolgd om hun kennis over konijnen en/of trimmen in de breedste zin van het woord te verbeteren.

Gediplomeerde trimmers
Deze trimmers hebben de opleiding en het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg afgerond.